Zkvalitňování environmentálního vzdělávání synergií vědění, zkušeností a kritické reflexe, inspirované skandinávskou a českou ekofilosofii

Projekt studuje a rozvíjí (zejména prožitkové) výukové metody vycházející z hluboké ekologie v univerzitním kontextu a buduje mezinárodní spolupráci v této oblasti.

více o projektu

Aktuality

všechny aktuality

Projekt Zkvalitňování environmentálního vzdělávání synergií vědění, zkušeností a kritické reflexe, inspirované skandinávskou a českou ekofilosofii (EHP-CZ-ICP-3-013) je financovaný z Fondů EHP 2014 – 2021 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Na projektu spolupracují Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, University of South-East Norway a Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info